« Takaisin

3.4.2019

Sopimalla eteenpäin!

Suomalaiset työmarkkinat ovat olleet viime vuosina poikkeuksellisessa myllerryksessä. Vuonna 2015 muodostettu pääministeri Juha Sipilän porvarihallitus otti heti kautensa alussa etäisyyttä vanhaan sopimisen perinteeseen ja kolmikantaiseen valmisteluun. Vaikka sopimusyhteiskunta on tuottanut hyviä tuloksia Suomelle, on sopimusyhteiskuntaa yritetty kuluvalla vaalikaudella leimata menneen ajan toimintamalliksi.

Pitkän aikaa sopimisen ennustettavuus loi yrityksille selkeän kasvunäkymän ja suotuisan toimintaympäristön investoinneille. Koordinoitu palkanmuodostusprosessi on helpottanut valtiovallan makrotalouden päätöksentekoa ja lisännyt yhteiskunnallista vakautta. Sipilän hallituksen politiikka on kuitenkin kärjistänyt vastakkainasettelua työmarkkinoilla ja rapauttanut keskinäistä luottamusta. Pakkolait, työttömyysturvan heikennykset sekä viimeisenä irtisanomissuojasta käyty kiista olivat hallituksen yksipuolisia yrityksiä muuttaa sopimusyhteiskunnan päätöksentekoa työnantajia hyödyttävään suuntaan.

On huono kehityssuunta, jos työmarkkinaosapuolten osallistuminen työ- ja sosiaalilainsäädännön valmisteluun edelleen heikentyy. Päinvastoin, nyt pitää tukea vahvasti sopimista suomalaisen yhteiskunnan peruspilarina. Työelämän murroksen ja teknologisen kehityksen yhä kiihtyessä tarvitsemme pysyvät ankkurit, joiden varassa 2020-luvun Suomea rakennetaan.

Sopimisen ytimessä on aina luottamus, jonka edellytyksiä ovat toimivat vuorovaikutussuhteet ja osapuolten keskinäinen kunnioitus. Jopa EK:n entinen johtaja Lasse Laatunen kirjoittaa aiheesta erinomaisesti tuoreessa Teollisuuden Palkansaajien julkaisussa, kannattaa tutustua. Työelämän parhaat asiantuntijat ovat työmarkkinatoimijat itse. Luottamus paranee yhteisen tekemisen kautta – niin työmarkkinatoimijoiden kesken kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

Kevään 2019 eduskuntavaaleissa ja niitä seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa myös poliittisten päättäjien on syytä esittää omat punnitut näkemyksensä suomalaisen työmarkkinajärjestelmän uudistamisesta. Palattaisiinko sopimisen tielle?

Jarmo Markkanen
Teollisuusliiton valtuuston puheenjohtaja