« Takaisin

24.7.2020

“Palkansaajan edunvalvonta ei saa pysähtyä tehtaan porttiin”

Petri Partanen toimii pääluottamusmiehenä Boliden Kokkola Oy:ssä ja on Teollisuusliiton valtuuston jäsen. Millainen tarina Petrillä on?
”Teollisuusdemarit ryhmänä muistuttaa meitä jokaista siitä, että viime kädessä ammattiyhdistysliikkeessäkin moni asia on riippuvainen politiikasta. Työehtosopimuksilla voidaan sopia monenlaisia käytännönläheisiä asioita, mutta heti jos alamme puhumaan suuremmista asioista, kuten esimerkiksi vanhempainvapaista tai vaikkapa työttömyysturvasta, tarvitsemme avuksi eduskunnasta käsin tehtävää politiikkaa.
Minulle Teollisuusdemarina oleminen tarkoittaa sitä, että palkansaajan edunvalvonta ei saa pysähtyä tehtaan porttiin tai palvelutiskin taakse – se on huomattavasti kokonaisvaltaisempaa ja laajempaa toimintaa. Tätä Teollisuusdemarien ryhmässä oleminen minulle tarkoittaa ja jos tässä epäonnistumme, on tulevaisuudessa luvassa vain uusia KIKYjä. Ammattiyhdistysliikkeen vastustajat eivät koskaan nuku ja heillä on käytössään meihin verrattuna lähes rajattomat resurssit. Demokratiassa taistelut yhteiskunnallisista linjauksista käydään vaaleissa, siksi meidän tulisi olla siellä entistäkin aktiivisempia politiikassa ja yleisistä yhteiskunnallisista asioista käytävissä keskusteluissa.
Olin politiikassa mukana jo hieman aikaisemmin, ennen kuin liityin Teollisuusdemareihin. SDP:n olen valinnut aikanaan puolueekseni siksi, että se lähinnä vastaa minun arvojani. Siksikin Teollisuusdemareihin mukaan tuleminen oli helppoa, kun tiesi hieman etukäteen mitä ihmiset ajattelevat. Poliittiseen uraani on vaikuttanut suuresti se, että isäni, Esko Partanen, on myöskin ollut ammattiyhdistysliikkeen ja puolueen toiminnassa mukana aikaisemmin.
Yhteiset tilaisuudet liiton tilaisuuksien yhteydessä ovat mukavia, koska siellä pääsee ns. ”parantamaan maailmaa” sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat miettineet niitä samoja asioita, joita itsekin on tullut ajateltua matkan varrella yhteiskunnasta tai politiikasta ylipäätänsäkin. Meillä on hieno porukka ja todella päteviä ihmisiä toiminnassa mukana!
Teollisuusdemarit täällä Vaasan toiminta-alueella vielä hakevat muotoaan ja olemassaolonsa tarkoitusta. Omassa ammattiosastossa ryhmätoiminta on lakkautettu vuosia sitten, eikä muissakaan lähialueen ammattiosastoissa sellaista enää ole. Näin ollen varsinainen Teollisuusdemari-toimintakin on lähipaikkakunnallani jäänyt vähän sivummalle. Tästä huolimatta ihmiset kuitenkin antavat runsaasti positiivista palautetta siitä, jos joku julkisesti ottaa kantaa työntekijöiden asioihin ja varsinkin niiden puolesta. Meitä kirjoittajia ja työntekijöiden puolustajia ei todellakaan ole liikaa, eikä aivan edes tarpeeksikaan.”