« Takaisin

16.10.2020

”Näin työelämässä paljon parannettavaa”

Lasse Vertanen on liiton hallituksen jäsen, luottamusmies, ammattiosaston puheenjohtaja, kunnanvaltuutettuna Evijärvellä, pienten kuntien neuvottelukunnan jäsen ja varapuheenjohtaja sekä metsäsertifiointitoimikunnan jäsen.

”Teollisuusdemarit -ryhmä merkitsee minulle yhteisöä, joka jakaa kanssani samat arvot, ihanteet ja toimintatavat. Tämän vuoksi on luontevaa tuntea kuuluvansa ”porukkaan” ja toimia ryhmässä yhteisten tavoitteiden puolesta. Näen ryhmämme myöskin verkostona, jossa toimien minulla on hyvät edellytykset edistää niitä asioita, joita liittomme jäsenet ovat tuoneet esille epäkohtina ja pyrimme yhdessä saamaan niihin parannusta. Ryhmän kautta minulla on ollut mahdollisuus saada kokemusasiantuntijan tukea oman sopimusalan ja oman työpaikkanikin ongelmatilanteiden ratkaisuja etsittäessä. Toivottavasti olen myöskin itse voinut omalta osaltani auttaa ja jakaa kokemusperäistä tietoa.

Kokemukseni mukaan ryhmän toiminnassa kokoontumiset ja koulutustilaisuudet ovat lisänneet tietämystäni yhteiskunnan ja talouden toiminnasta, sekä työelämän ja poliittisen päätöksenteon riippuvuussuhteista. Näissä tilaisuuksissa on ollut mahdollista nostaa esille työelämään ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä jopa ministeritason vierailijoiden kanssa ja kertoa kasvotusten juuri niitä meidän jäsenillemme tärkeitä asioita vietäväksi poliittisten päättäjien päätöksentekoon.

Lähdin aikanaan ammattiyhdistystoimintaan, koska näin työelämässä paljon parannettavaa. Silloisen työpaikkamme luottamusmies valisti minua poliittisen päätöksenteon ja työelämän arkitodellisuuden kiinteästä yhteydestä ja totesi, että ”puskista on turhaa huudella, täytyy päästä puhujanpönttöihin puhumaan päättäjille ja päättäjäksi”. Hyvä neuvo, sillä tiellä me kaikki ryhmän toiminnassa mukana olevat olemme!”