« Takaisin

27.11.2020

”Vad är en Industridemare?”

Daniel Hannus sitter i Industrifackets fullmäktige, han är också ordförande för sin fackavdelning (86 Östnylands industriarbetare) och huvudförtroedeman på Viessmann Refrigeraton Systems (i Borgå)

Då jag ställde upp i riksdagsvalet 2019 gjorde jag det uttryckligen som en medlem av Industrifackets socialdemokratiska grupp. Industridemare. Många frågade mig vad det betyder och jag hamnade då också själv fundera på vad jag skulle svara.

Efter lite grubblande svarade jag sedan att benämningen ”Industridemare” betyder att personen i fråga både hör till Industrifacket och samtidigt identifierar sig som en socialdemokrat i sina värderingar.

För mej betyder det alltså att jag, utöver att kämpa för arbetarna på min arbetsplats, också kämpar för arbetarna i kommunen, landskapet och hela riket.

Jag vill alltså vara med och påverka saker och beslut, så att även våra arbetares röst blir hörd och tas i beaktan. På såväl kommunnivå som på riksnivå vill jag att det förs en sådan politik att förutsättningarna för industrin och sysselsättningen förbättras, så att så många som möjligt ha en chans att försörja sig på sitt jobb.

Jag strävar också efter att göra arbetsförhållandena sådana, att var och en skulle få en sådan lön för sitt arbete att man kunde leva på den utan att hamna söka sociala bidrag samtidigt.

Eftersom Industridemarna är den största och mäktigaste gruppen som verkar inom Industrifacket, är man verkligen med och gör stora och beslut och riktlinjer som medlem. Jag känner mej mycket väl och vänligt bemött inom gruppen, där alla alltid är välkomna med och alla är likvärdiga oberoende språk eller andra skiljaktigheter. Fastän största delen av vår grupp är finskspråkig, behöver man inte känna sig utanför som finlandssvensk. Jag tror faktiskt att man kanske till och med är mera intressant och får mera uppmärksamhet tack vare detta, och jag kan nog lugnt säga att jag har trivts jättebra här! Industridemarna ställer alltid upp och stöder varandra vid behov.